Bij ontstentenis van Ben, die naar ik begrijp hele dagen zwoegt aan zijn indelingsprogramma, rapporteer ik maar weer eens over mijn belevenissen als gladiator in de schaakarena. Ik was wat laat, en moest even wachten, maar daar verscheen Ben na een minuut of 10. Ik had zwart, dus het werd Russisch, ook zo'n fijne opening om hem te tarten. Na 21 zetten was alles afgeruild behalve elk een paard en 7 pionnen, waarvan (samen) 4 op de d-lijn. Op de 32e zet was Ben zo vriendelijk mij een gratis paard aan te bieden, waarna het allemaal niet zo moeilijk meer was. Hopend op pat speelde hij nog lang door, maar op de 70e zet stond hij dan toch mat.

Daarna kvchaithu, weer zwart, weer Russisch. Wit gaf al snel 2 pionnen weg, toen een toren, die ik even later onbedoeld teruggaf, maar snel daarna bleek te hebben vervangen door een loper. Nadat ik mijn a-pion had laten promoveren was het snel mat. 2-0!

Ook de derde partij, tegen armiar, had ik moeten winnen. Weer zwart, tegen 1.c4 deze keer een Hollandse Stonewall. Na wisselende kansen stond het na wit's 31e zet zo:

Helaas gaf ik hier het verkeerde schaak. Juist was 31... Ld5+ 32. e4 (het enige). De computers komen dan met een zet die ikzelf waarschijnlijk  had overzien: 32... Lh4! met de dreiging Dg3#. Wit heeft geen keus en moet 33. Ke3 spelen, waarna zwart met Txe4+ de dame en de partij wint. Maar ik speelde 31... Tf8+?, waarna de de witte koning ontsnapte via e4 en d3, en de partij uiteindelijk verzandde in remise.

In de vierde partij kwam Ben weer, en nu had ik wit, dus dat werd de Betonmortel-variant. Jammer genoeg had Ben deze keer wèl in het theorieboek gekeken, en omdat ik mijn voorbereiding allang weer vergeten was speelde ik het ongeveer slechtst denkbare antwoord, waarna de zwartspeler zijn gram kon halen - de marteling duurde gelukkig niet lang.

Toen kwam Nieuwsuur op tv, dat ik wegens ministerraadnotulen niet kon overslaan. Toen die doorgelicht waren was er geen tijd meer voor een extra partij, die ik om die reden toch maar aanging, tegen Ivo, een partij die ik glad verloren zou hebben als de bel mij niet gered had.

2½ uit 4 (of 5), niet slecht voor mijn doen.