Maandag jongstleden hebben wij de simultaangevers op de Open Avond bedankt voor hun inspanningen.
Onze voorzitster Linda gaf Luuk een bierpakket voor zijn simultaan tegen de jongste jeugd en Jeffrey kreeg een enveloppe met inhoud voor zijn simultaans tegen de oudere jeugd en de senioren.

Het uitreiken van de enveloppe gebeurde net op het moment dat onze fotograaf ergens anders was, dus alleen een foto van het biekpakket, een dorstige foto.