Maandag, dd 10-06-2024 was de eerste vrije jeugdavond. Ik wilde op tijd aanwezig zijn en arriveerde 18:55.
Het voorste lokaal was al helemaal gevuld met jeugdschakers! En in lokaal 2 waren nog eens 12 kinderen aanwezig die al een jaar of langer op de wachtlijst hadden gestaan.

Ik werd "besprongen" door een ouder die vertelde dat ik vorig jaar mei tegen zijn zoontje had geschaakt en dat de jongen meer dan een jaar op de wachtlijst had gestaan en nu in september mocht beginnen.
Ontroerend enthousiasme en bewijs dat we als SC Hoofddorp en in het bijzonder al onze trainers goed bezig zijn!