Wat doe je op St. Klaasavond als je geen sociaal leven hebt?
Je gaat het materiaal van je schaakclub uitzoeken...
Terwijl er op deuren werd geklopt en hulpklazen voorbijraasden, zwoegden de 4 mannen van het Bestuur nijver verder. 

Ben en Luuk wierpen zich op de wedstrijdstukken.

 

Loek mocht al het andere materiaal ordenen.

John nam de foto's, werkte de administratie bij en deed de kwaliteitscontrole.

Een wel heel bijzondere klok, aangeboden door erelid Johan Baars.
Johan overleed tijdens de Covid lockdown.

Last but not least, even genieten:

Een totaal opgeruimde en geordende kast.