Afgelopen maandag, 13 september 2021, was onze ALV.
De opkomst na 1.5 jaar Corona was zeker redelijk te noemen en de vergadering verliep gemoedelijk met soms
wat uitgebreide discussies. Maar er stond dan ook wel wat belangrijke zaken op de agenda.
Naast de vaste zaken als jaarverslagen was er natuurlijk het verslag Kascommisie nieuwe stijl en de wijziging Staturen (waaronder wijziging van boekjaar) en HHR.


Kascie nieuwe stijl wilt zeggen dat er voortaan 2 leden zijn, die op alfabetsiche volgorde, met een overlap van een jaar, verplicht in de Kascie worden benoemd op de ALV.
Martin en Andre waren dit jaar 2x kascie door de wijziging in boekjaar.

Alle bestuursvoorstellen en Kascie verslag werden goedgekeurd en de vergadering sprak haar waardering uit voor de tijd en energie die het Bestuur in deze moeilijke Covid tijden in de vereniging heeft gestoken.
Tijdens de vergadering bleek dat Machiel een rouwkaart had ontvangen met betrekking tot het overlijden van ons geliefde erelid Johan Baars.
In het volgende artikel aandacht voor de rouwkaart en Johans laatste partij te sc Hoofddorp.