Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport en dus ook in de schaaksport.
Wij streven als sc Hoofddorp ernaar om de vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten aanvragen.
Het is een preventieve maatregel tegen seksuele intimidatie.

Tuchtreglement en Vertrouwenspersoon KNSB en sc Hoofddorp
Schaakclub Hoofddorp volgt het tuchtreglement van de KNSB en krachtens de statuten van de KNSB het tuchtreglement seksuele intimidatie (SI) van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Informatie over het indienen van een melding of klacht en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van de KNSB kunt u vinden in het handboek van de KNSB, hoofdstuk Seksuele Intimidatie.

Gedragscode sc Hoofddorp
Download hier.

Veilig sporten scHoofddorp
Download hier.

Vertrouwenscontactpersoon voor ongewenste intimiteiten:
De heer Wim van der Schoor, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.